۱. از کشاورزی سنتی و تولید محور تا کشاورزی تجاری و بازار محور، چرا و چگونه باید رفت ؟

کشاورزی چیست؟ 

کشاورزی در معنای عام به مفهوم دانش، هنر و عملیات تولید غذا، علوفه، الیاف و پوست ، دارو، رنگ، طعم، عطر، صدا،  زیورآلات و منظر از موجودات زنده شامل گیاهان، حیوانات، حشرات و منابع طبیعی

از کشاورزی سنتی تا کشاورزی تجاری، چرا و چگونه باید رفت ؟

کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را …

کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...
کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...

۲. رویکرد ABCD برای ABCD به چه معنی است ؟

کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...
کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...

به عبارات کلیدی زیر توجه کنید :

کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...

و برای تغییر برای توسعه نیازمند ، تغییر در

کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...
کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...

در کشاورزی عرضه محور، تولیدات در حوزه های مختلف گیاهی و دامی بر مبنای آنچه تولید کننده آموخته است انجام می شود و پس از آن با عرضه به بازارهای مصرف، برای فروش اقدام  می شود، اما در کشاورزی تقاضا محور این تولید بر اساس پیام های ارسالی از بازار و با محوریت درخواست مشتری و بر اساس سفارش تولید می گردد. به عبارت دیگر تغییر از کشاورزی رودخانه ای به کشاورزی سفارشی موضوع این حرکت است.

برای این تغییر نیاز به نهاد های واسط برای ترجمه سفارش بازار به زبان تولید کننده است. این نهاد ها که در ادبیات توسعه از آنها به « مراکز خدمات توسعه کسب و کار » یا Agri-BDS | Business Development Services  یاد می شود ماموریت پل ارتباطی مابین تولید کننده  و بازار به عهده این نهاد ها می باشد. دیاگرام زیر این مفهوم را به وضوح نشان  می دهد :

کشاورزی عبارتست از دانش، هنر و عملیات برای تولید محصولاتی که در نهایت آنها را ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.