اصول و مبانی مدیریت پروژه
راهنمای مدیریت پروژه

مقدمه

توانایی تحویل پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی، بر اساس بودجه و هماهنگ با اهداف کسب و کار کلید موفقیت در محیط رقابت جهانی کسب و کار امروز است. اینجا جایی است که پای مدیران پروژه به وسط می‌آید.

مدیران پروژه وظیفه فوق‌العاده پیچیده‌ای دارند که از آن میان می‌‌توان به مهارت‌های ترکیبی سازمانی، ذهن تحلیل‌گر و توانایی‌های متقابل میان‌فردی را نام برد.

در این نوشته، با شما پیرامون اصول مدیریت پروژه هم‌سفر خواهیم بود و بررسی خواهیم کرد که یک مدیر پروژه بودن، به چه معناست. با مشاوره مدیریت همراه باشید.

تعریف پروژه

یک پروژه را چگونه می‌توان تعریف کرد؟

قبل از ورود به بحث مدیریت پروژه، نیاز به تعریف دقیق “پروژه” داریم. بدون شک شما احتمالاً “پروژه”‌های بیشماری را در مدرسه یا کار خود انجام داده‌اید، اما تعریف دقیق پروژه چیست؟ مؤسسه مدیریت پروژه، پروژه را اینگونه تعریف کرده است:

“پروژه، تلاشی موقتی است که در راستای خق یک محصول، خدمت یا نتیجۀ منحصر به فرد صورت می‌پذیرد”.

موارد کلیدی که در این تعریف باید بدان توجه داشت را با هم مرور می‌کنیم:

  • عبارت “موقتی1temporary“، بدین معناست که پروژه‌]ا باید یک آغاز و پایان تعریف شده داشته باشند. این بدین معناست که هر پروژه باید شامل نمودار زمانی2Time line، محدوده3scope و منابع4resources باشد. این واقعیت که موقتی بودن با آغاز و پایان همراه است، بدین معناست که تلاش موصوف بخشی از عملیات در حال انجام نیست. از اینجا به نکته دوم می‌رسیم…
  • هدف یک پروژه باید “خلق یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد” باشد. این بدان معناست که پروژه به منظور تحقق یک هدف خاص که معمولا خارج از محدوده عملیات تجاری و روزمره و معمولی است، آغاز می‌گردد. همچنین بدین معناست که تیم پروژه ممکن است شامل افرادی باشد که همیشه با یکدیگر کار نمی‌کنند و همچنین به منابعی نیاز دارند که خارج از محدوده‌ی عملیات تجاری روزمره است.

با این حال، وب سایت dictionary.com، پروژه را قدری با شرایط بازتر، اینگونه تعریف می‌نماید:

“تعهدی وسیع یا بزرگ، به ویژه زمانی که صحبت از میزان قابل توجهی پول، پرسنل و تجهیزات در میان باشد”.

صرفنظر از موارد مطروحه، هر پروژه‌ای باید اجزای زیر را داشته باشد:

هدف5Goal: چه می‌خواهید انجام دهید؟

نمودار زمانی6Time line: چه زمانی می‌خواهید آنرا به‌دست آورید؟

بودجه7Budget: رسیدن به آن، چقدر هزینه در بر خواهد داشت؟

ذی‌نفعان8Stakeholders: بازیگران اصلی که به این پروژه علاقه‌‌ دارند (یا ندارند)، چه کسانی هستند؟

مدیر پروژه9Project manager: چه کسی قصد دارد از صحت تکمیل هر آنچه که نیاز است کامل شود، اطمینان خاصل کند؟

پروژه، یک چیز معمولی و عادی نیست. عملیات روزانه یا تعمیر و نگهداری، به دلیل آنکه زمان شروع و پایان قطعی ندارند، پروژه در نظر گرفته نمی‌شوند.