دوره های آموزشی در حیطه «امور اداری، مالی و بازرگانی »

شرکت بین‌المللی سنگ بنای مشاوره مدیریت دارای گواهینامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان دولت، در حیطه امور اداری، مالی و بازرگانی در «گستره استان تهران» است و در راستای مأموریت ظرفیت‌سازی، با اتکاء به دانش و تجربیات موفّق داخلی و بین‌المللی متخصّصین منحصر به فرد و دانش‌آموختۀ توأمان حقوقی، مهندسی، بازرگانی و یا مالی خویش که، واجد صلاحیت تدریس در نظام آموزشی کارکنان دولت نیز هستند، آماده ارائه خدمات آموزشی، به دستگاه های محترم اجرایی می‌باشد.

گواهی صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی کارمدنان دولت مشاوره مدیریت

جهت مشاهده فهرست دوره های آموزشی کارکنان دولت بر روی گروه مورد نظر در زیر کلیک کنید.

 

دوره های آموزشی اداری

 

دوره های آموزشی بازرگانی

 

دوره های آموزشی اقتصادی

 

دوره های آموزشی مالی

 

دوره های آموزشی بیمه

 

دوره های آموزشی مدیریت پروژه

 

دوره های آموزشی آماری