با زدن تیک در مربع، این اطمینان را به گوگل بدهید که ربات تشریف ندارید. این عملیات به امنیت سایت و حفظ اطلاعات شما کمک شایانی می‌نماید.